Multiplog Type: 5000 - maskinvekt over 10 tonn Print
Multiplog 5000 er spesielt utviklet etter ønsker og krav som kundene stiller til ett fleksibelt redskap for snørydding. Den er tilpasset for redskapsbærere med maskinvekt over 8,0 tonn.
multiplog 5000.jpg


multiplogskiss3.jpg

mp3-5000_introbilde_1.jpgPlogens mellomdel har individuelt fjærende klaffer for å minske skaderisikoen for fører og materiell. De hydrauliske vingene arbeider innom et område på 175 grader. mp_volvo_vinkler_1.jpg


Vingene er utrustet med et hydraulisk sikkerhetssystem med sjokkventiler. Dette gjør at vingene kan fjære unna ved eventuelle hindringer i kjørebanen.
Multiplogen arbeider med 75 graders arbeidsvinkel mot vegbanen. Multiplog 5000 kan tilbys med høyere vinge i konisk utførelse. Dette gjør at plogen kaster snøen lettere ut.
mp_volvo_vinge_1.jpg


Fordeler Multiplog 5000 Ser en på hvordan snøryddingen i våre byer og steder utføres i dag, kan man med Multiplog 5000 rydde hele området enkelt og effektivt bare ved å planlegge kjøringen og arbeide med plogens vinger.
Multiplogens vinger kan på en rasjonell måte brukes som snøstopp ved avkjørsler etc. Multiplogen kan anvendes som spissplog med forskutt spiss.
mp_volvo_vinge_2.jpgmp_volvo_vinkler_2.jpg
Last ned produktbladet her: Type: 5000 - maskinvekt over 10 tonn