Multiplog Type: 4000 - maskinvekt 6-10 tonn Print
Multiplog 4000 er spesielt utviklet etter ønsker og krav som kundene stiller til ett fleksibelt redskap for snørydding. Den er tilpasset for redskapsbærere med maskinvekter 5,0-10,0 tonn.
multiplog 4000.jpg

multiplogskiss2.jpgmp3-5000_introbilde_1.jpgPlogens mellomdel har individuelt fjærende klaffer for å minske skaderisikoen. De hydrauliske vingene arbeider innom et område på 175 grader. mp_volvo_vinkler_1.jpg


Vingene er utrustet med et hydraulisk sikkerhetssystem med sjokkventiler. Dette gjør at vingene kan fjære unna ved eventuelle hindringer i kjørebanen.

Multiplogen arbeider med 75 graders arbeidsvinkel mot vegbanen.
Multiplogens vinger kan på en rasjonell måte brukes som snøstopp ved avkjørsler etc. Multiplogen kan også anvendes som spissplog med forskutt spiss.
mp_volvo_vinkler_2.jpgmp_volvo_vinge_2.jpg

Last ned produktbladet her: Type: 4000 - maskinvekt 6-10 tonn