V-ploger Print
Holms V-plog har et unikt pendlingssystem som tillater pendling både i vertikal- og horisontalplanet. Med Traktorens tilt-funksjon kan plogens marktrykk justeres under drift. Dette betyr mindre fare for sidekast, lettere kjøring, høyere fart, mindre drivstoff samt mindre slitasje på slitestålet / skjær.
v-plog_intro_02.jpg
Gummielement i innfestingen demper slag og vibrasjoner, selv under transport.
v-plog_floatarm_01.jpgHver side er individuelt stillbar med hydraulikk sylindere.
 v-plog_rubberedge_01.jpg
v-plog_rubberedge_02.jpgI utrustningen inngår vendbare og fjærende sliteskjær som viker unna kantsteiner, kummelokk etc. , samt hydraulisk sjokkventil som åpner ved kollisjon mot fast hinder.
Sjokkventilen er koblet mot en trykkakkumulator som gjør at returledning til tank ikke kreves. To dobbeltvirkende hydraulikkfunksjoner kreves for manøvrering, alternativt en dobbeltvirkende hydraulikkfunksjon i kombinasjon med el. styrt velgerventil.

Last ned produktbladet her: V-ploger